[metaslider id="473"]

Президія

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                       Рішення ІІ сесії районної ради
                                                                                                       сьомого скликання
                                                                                       27 листопада року № 14
П О Л О Ж Е Н Н Я
про Президію  районної  ради
сьомого скликання
1. Президія  районної  ради  утворюється  на сесії  районної  ради  на  строк  її  повноважень і є дорадчим органом.
До  складу  президії  входять:
– голова ради;
– заступник голови ради;
– голови  постійних комісій  районної  ради;
– уповноважені представники депутатських груп, фракцій.
Зміни до складу президії вносяться районною радою. Очолює президію голова районної ради.
2. Президія районної ради є дорадчим органом ради, що утворюється для координації дій по підготовці і проведенню сесій, засідань постійних комісій районної ради, вироблення узгоджених пропозицій та рекомендацій з основних питань діяльності районної ради.
Президія районної ради у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами та цим Положенням.
3. Засідання президії  скликається  головою  ради у міру необхідності, але не  менш  одного  разу на квартал і є правомочним  при наявності  не  менш  як  половини  від  її  складу.
Засідання президії  відкриває і веде  голова ради, а в разі відсутності –  заступник голови районної ради.
4. У засіданні   президії  при необхідності  можуть брати  участь  депутати  ради,  які не входять до  її  складу з правом дорадчого голосу.
За  запрошенням президії  на засіданнях  можуть  бути  присутніми  представники  державних  органів, громадських організацій та інші посадові  особи.
Засідання президії  протоколюється. З протоколом  можуть  знайомитися  депутати районної  ради.
5. Президія  простою  більшістю  голосів від загального  складу  може  приймати  рішення,  які  мають дорадчий  характер. Рішення підписуються  головуючим на засіданні.
6. Членам президії не пізніш  як за 3 дні до дня засідання  повідомляються  питання,  що  планується  внести  на розгляд президії,  а  також  доводяться до відома інші документи і матеріали.
7. Президія  районної  ради:
– розглядає  пропозиції  про скликання  сесії  районної  ради,  а  також з  питань  її порядку  денного;
– спільно  з  депутатами, постійними комісіями, депутатськими групами, фракціями, організовує підготовку   матеріалів та документів з  питань,  що  вносяться  на  розгляд сесії  ради, контролює  хід  виконання  її рішень,  внесених  депутатами  пропозицій і зауважень, рішень за  запитами  депутатів, звернення громадян;
– забезпечує  аналіз  стану  справ  з  питань,  що  віднесені  законодавством  до відання районної  ради,  вироблення необхідних  пропозицій;
– координує  діяльність  постійних  комісій,  депутатських  груп, фракцій,  сприяє організації  виконання  їх  пропозицій  і  зауважень;
– сприяє  депутатам  у  здійсненні  ними своїх  повноважень,  вносить  на розгляд сесії  ради  пропозиції  з  питань,  пов’язаних  з  реалізацією  прав  і  обов’язків депутатів;
– сприяє  розвитку  гласності, організовує  вивчення  громадської  думки  про роботу ради  та її органів,  використовує  пропозиції і зауваження у практичній  роботі;
– сприяє  організації  роботи  щодо  проведення  місцевих референдумів,  виборів  депутатів  ради,  обговорення  громадянами  проектів  законодавчих  актів;
– розглядає  і  вирішує  інші питання   поточної роботи  районної  ради.
8. Рішення президії  голова районної ради  враховує  у своїх розпорядженнях та рішеннях сесій районної ради.
9. Виконавчий апарат районної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності президії.
Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради                                                                        Т.М.Альохіна
 
                               Склад президії
                Нижньосірогозької районної ради
 
Голова президії:
 
Яців Іван Григорович    – голова районної ради, голова президії;
Члени президії:
 
Дашковський Сергій Вікторович – заступник  голови районної ради;
Мезенцев Володимир Якович- голова постійної  комісії мандатної, з  питань  депутатської  діяльності, етики; законності  та правопорядку;
Дудка Василь Анатолійович – голова постійної комісії з питань  планування, бюджету і фінансів, економічного розвитку, обліку, підприємництва; управління та приватизації  комунального майна;
Копенко Віта Анатоліївна  – голова постійної комісії з питань  освіти,  молоді і спорту, культури,  гласності, зв`язків з політичними   партіями та   громадськими      організаціями;
Зозуля Володимир Миколайович  – голова постійної комісії з питань  медицини,  охорони  здоров`я, материнства,  дитинства, сім`ї та соціального  захисту населення;
Степанов Андрій Вячеславович – голова постійної комісії з питань агропромислового розвитку, земельних  ресурсів і соціального   навколишнього природного  середовища та раціонального  використання природних  ресурсів; торгівлі,  транспорту,  зв`язку, будівництва і промисловості  та житлово-комунального господарства;
Вязова Наталія Дмитрівна –  голова фракції територіальної організації політичної партії “Опозиційний
блок” у Нижньосірогозькому районі;
Цесельський Анатолій   Анатолійович  –  голова депутатської фракції “Нижньосірогозька  районна партійна  організація ВО”Батьківщина”.
Толкачов Віктор Данилович – голова депутатської фракції Нижньосірогозької районної організації політичної партії „Українське обє’днання патріотів – УКРОП”
Інша мова